Korisnici socijalnih naknada koje isplaćuje Ministarstvo rada i socijalnog staranja počeće sjutra, prenosi Analitika.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca izdvojeno je 223.936,57 eura, za korisnike lične i porodične invalidnine 307.940,39 eura, a za pogrebne troškove boračko-invalidske zaštite 6.224,20 eura.

Za dječji dodatak izdvojeno je 251.682,26 eura, za korisnike materijalnog obezbjeđenja (MO) izdvojeno 734.253,91 eura.

Po Uredbi za raseljena i interno raseljena lica izdvojeno je za pravo na MO 1.808,57 eura, dok je za pogrebne troškove korisnika MO-a izdvojeno 22.400,20 eura.

Za putne troškove invalidnih lica izdvojeno je 95.934,60 eura.
Za korisnike porodiljskog odsustva izdvojeno je 1.110.296,67 eura, a za dodatak za tuđu njegu i pomoć 1.048.680,33 eura, dok je za ličnu invalidninu izdvojeno 266.131,60 eura.

Naknada roditelju ili staratelju-njegovatelju lica koje je korisnik LI 374.750,85 eura. Za izdržavanje štićenika u domovima obezbijeđeno je 154.292,33 eura, a za korisnike porodičnog smještaja 122.597,51 eura.

Za štićenike van Crne Gore izdvojeno 17.396,95 eura, a za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 23.534,26 eura. Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece 4.266.106,66 eura.