Ministarstvo rada i socijalnog staranja tražilo je da se Zakonom o budžetu za 2016. godinu za naknade majkama odobri 15,5 miliona eura, ali je na sjsdnici Vlade 14. novembra 2015. taj iznos smanjen za tri miliona zbog stava izvršne vlasti „da su prvobitno planirana sredstva veća od realno potrebnih”, saopšteno je za Dan

 

Zbog loših projekcija iz Ministarstva rada i socijalnog staranja već je upozoreno da će za naknade majkama sa troje i višs djece faliti oko 50 miliona. Prema poslednjim podacima, naknade je tražilo 21.000 majki. Ukoliko bi svaka žena koja je podnijela zahtjev ostvarila pravo na naknadu, Ministarstvu rada i socijalnog staranja trebalo bi oko 5,4 miliona na mjesečnom nivou za isplatu naknada, odnosno oko 65 miliona godišnje.

U zapisniku sa sjednice Vlade u koji je „Dan” imao uvid, u dijelu koji se tiče smanjenja iznosa budžeta institucijama resor rada i socijalnog staranja,  pretrpio je najveće rezove.

,,Umanjuju se iznosi sredstava za Ministarstvo rada i socijalnog staranja za 3.000.000.000 eura imajući u vidu da su nakon najnovijih pocjena prvobitno planirana sredstva potrebna za primjenu odredbi Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, naknade po osnovu rođenja troje i više djece, veća od realno potrebnih”, piše u Vladinom dokumentu.

Prema ocjeni sagovornika „Dana”, ovakav potez Vlade svjedoči o njihovoj neozbiljnosti i neodgovornom pristupu primjeni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, jer su budžet planirali bez ikakvih ozbiljnih analiza.

Predlagač izmjena zakona po kojem su majke dobile naknadu, poslanik SNP-a Aleksandar Damjanović kaže da nije iznenađen pogrešnim planovima budžeta, jer je to praksa aktuelne vlade. On ističe da bi umjesto orkestrirane kampanje koja se već duže vrijeme vodi od strane pojedinih zvaničnika Vlade i njoj lojalnih medija protiv naknada za majke, odgovorni ministri trebalo da u potpunosti primijene Zakon i nakon jednoipomjesečnog kašnjenja konačno počnu isplate svim korisnicama koje ispunjavaju zakonske uslove.

,,To znači da se pozitivno riješe i zahtjevi onih korisnica koje su dio staža ostvarile u bivšoj zajedničkoj državi, kao i zahtjevi korisnica koje su ostvarile uslov radnog staža bez obzira što im nijesu, krivicom države i poslodavca, uplaćeni porezi i doprinosi. Shvatam nervozu pojedinih vladinih funkcionera zbog pogrešno planiranog iznosa budžetskih sredstava, što se ne događa prvi put, već je to ustaljena praksa godinama unazad. Međutim, čini se da je nervoza i medijska hajka na zakon najviše izazvana činjenicom da će pojedinci u Vladi imati suženi prostor za tzv. diskrecionu budžetsku potrošnju u izbornoj godini, odnosno sužen prostor za razne „transfere pojedincima i institucijama” jer će dio tih netransparentno dodjeljivanjih sredstava biti preusmjeren na primjenu zakona čije će prednosti osjetiti sve majke koje na to imaju pravo bez političkog i svakog drugog uslovljavalja, izjavio je Damjanović za „Dan”.

On ističe da za razliku od raznoraznih milionskih garancija, odnosno poreskih dugovanja, naknade majkama ne podržavaju ekonomske temelje države.

,,Te majke neće sklanjati novac na inostrane devizne račune, već će ih trošiti u Crnoj Gori za osnovne životne potrebe ili plaćanje računa i poreza, upravo, nadam se, na zadovoljstvo Vlade i resornih ministara”, kaže Damjanović.