mladi nk

Nova elektronska brojila od ponedjeljka 12. decembra do petka 16. decembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

PODGORICA 12.12-13.12
– IV proleterske brigade 6
– Omladinskih brigada 7
– Stara Zlatica

PODGORICA 13.12-16.12
– Donji Kokoti
U toku radova na ugradnji novih brojila, u zavisnosti od preciziranog dana ugradnje o kojem se potrošači mogu interesovati od ekipa na terenu, objekti u kojima se vrši ugradnja, biće bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije potrošači mogu dobiti putem call centra, na broj telefona 19100.
PODGORICA

-Zbog radova na DV 10 kV “Draževina” iz TS 35/10 kV “Barutana”, u utorak 13. decembra, u terminu od 9,30 do 14 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće naselja Podstrana, Kornet, Popratnica, Draževina i Krusi.
-Zbog radova na NN mreži u trafo reonu STS 10/0,4kV “Donji Kokoti 1″, u utorak 13. decembra, u terminu od 9do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio Donjih Kokota.
CETINJE

-Zbog radova na TS 35/10kV „Rijeka Crnojevića”, u utorak 13. decembra, u terminu od 10 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće sva sela Riječke nahije kao i Rijeka Crnojevića i Ljubotinj.
-Zbog radova na TS 35/10kV „Rijeka Crnojevića”, u utorak 13. decembra, u terminu od 11 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće naselja Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija.
-Zbog radova na TS 35/10kV „Stari Obod”, u utorak 13. decembra, u terminu od 10 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće naselja: Donje Polje, Gruda, Podgranicom; dio ulica: Njegoševe, Bajove, Dečanske, Zmajeve, Petra Lubarde, Vuka Mićunovića, Vojvode Batrića, V proleterske, Balšića Pazar; ustanove i preduzeća: Rezidencija Predsjednika države, Ministarstvo kulture, Štamparija, Policija, hotel, manastir; prigradska mjesta: Crna greda, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Gluhi Do i Prekornica.
NIKŠIĆ
-Zbog radova, u utorak 13. decembra, u terminu od 10 do 14 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači sa područja Kočana, MI Goranović i Auto Baza.
ULCINJ
-Zbog radova na NNM “Pinješ 3″, u utorak 13. decembra, u terminu od 9 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće ulica Velja Bogojevića prema Trumićima.

BAR

-Zbog radova u TS 10/0, 4kV „GIK”, u utorak 13. decembra, u terminu od 10 do 13 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Dom Učenika, Zgrada Crnotravca i zgrada Stare Robne kuće.

SUTOMORE

-Zbog radova u TS 35/10 kV „Sutomore”, u utorak 13. decembra, u terminu od 10 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Sutomore.

HERCEG NOVI

-Zbog radova u MBTS „Tamaris”, u utorak 13. decembra, u terminu od 9 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće potrošači na potezu od Omladinskog parka do zgrade I faze Instituta Dr Simo Milošević.

KOTOR
-Zbog radova u DTS 10/0, 4kV „Novo naselje”, u utorak 13. decembra, u terminu od 8, 30 do 11 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće naselje Škaljari.

PLJEVLJA
-Zbog radova na NN mreži, u utorak 13. decembra, u terminu od 9 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće naselje Hoćevine.
-Zbog radova na 10kV dalekovodu, u utorak 13. decembra, u terminu od 9 do 10 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće: Moćevca, GM 3, soliter Termoelektrane, ul. Mila Peruničija, Ivana Milutinovića, Vuka Kneževića, sportski cenatar Ada, Pijaca, Crljenice, Otilovići, Vjenac, Ranč, Crni Vrh, Rudnica i Adrovići.

ROŽAJE
-Zbog radova u BTS „30. Septembar”, u utorak 13. decembra, u terminu od 11 do 12 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće naselja 30. Septembar, Zelen i Šusteri.
-Zbog radova na DV 10 kV „Bogaje”, u utorak 13. decembra, u terminu od 10 do 15 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće naselja Bogaje i Skarepača.

PLUŽINE
-Zbog radova u TS 35/10kV “Plužine”, u utorak 13. decembra, u terminu od 12 do 16 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće Plužine.