U Crnoj Gori, prema anketi Monstata, pristup internetu kod kuće ima 67,5 odsto domaćinstava, što je 3,9 odsto više u odnosu na prošlu godinu.

U domaćinstvima se pristup internetu uglavnom ostvaruje putem personalnog i prenosivog računara.

U istraživanju o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) u Crnoj Gori u ovoj godini, koje se odnosi na domaćinstva, navodi se da internetu putem personalnog računara pristupa 74,1 odsto anketiranih, a putem prenosivog računara odnosno laptopa, netbooka i tableta 56,4 odsto.

“Pored navedenih uređaja za pristup internetu se koriste i drugi mobilni uređaji, TV povezan na internet, odnosno Smart TV i igračke konzole odnosno play station”, navodi se u saopštenju Monstata.

U istraživanju je učestvovalo 1,2 hiljade domaćinstava, a obuhvatalo je domaćinstva sa najmanje jednim članom koji ima između 16 i 74 godina.

Istraživanje je pokazalo da 99,2 odsto domaćinstava ima pristup televizijskom prijemniku u kući, 55,9 odsto ima pristup računaru, dok 94,9 odsto ima mobilni telefon.

“Procenat domaćinstava koja imaju pristup računaru porastao je u odnosu na prošlu godinu 2,2 odsto”, navodi se u izvještaju.

Kod pristupa internetu pomoću mobilnih uređaja prisutan je rast od 8,4 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Najviše domaćinstava koristi fiksnu širokopojasnu konekciju, njih 84,1 odsto. Mobilnu širokopojasnu konekciju koristi 34,2 odsto domaćinstava, dok 6,9 odsto koristi uskopojasnu konekciju.

U odnosu na prošlu godinu zabilježen je rast od 4,6 odsto domaćinstava koja koriste mobilnu širokopojasnu konekciju.

Procenat domaćinstava koja nemaju pristup internetu kod kuće, bez obzira na to da li je korišćen, iznosi 31,2 odsto. U odnosu na prethodnu godinu procenat domaćinstava koja nemaju pristup internetu kod kuće smanjio se 3,7 odsto.

Kao najčešće navedeni razlozi zbog kojih ne postoji pristup internetu kod kuće, 45,3 odsto domaćinstava je saopštilo da ne želi ili nema potrebu za internetom, 27,3 odsto je kao razlog navelo da je oprema suviše skupa, a 24,7 odsto je izjavilo da je pristup internetu veoma skup.

Od domaćinstava koja imaju prihod od 300 do 600 EUR, 76 odsto ima pistup internet kod kuće i zabilježen je rast od 3,8 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Od domaćinstava koja imaju prihod preko 600 EUR, 92,2 odsto ima pristup internetu kod kuće.

Rezultati istraživanja pokazuju da se procenat domaćinstava koja posjeduju računar, sa prihodom preko 600 EUR, povećao 3,7 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Monstat je anketirao i 1,2 hiljade pojedinaca koji imaju između 16 i 74 godine života.

Istraživanje je pokazalo da je u posljednja tri mjeseca 67,2 odsto anketiranih pojedinaca koristilo računar, dok procenat onih koji nikada nijesu koristili računar iznosi 26,1 odsto.

“Što se tiče korišćenja interneta, 68,1 odsto pojedinaca je izjavilo da je koristilo internet u posljednja tri mjeseca”, navodi se u istraživanju.

Istraživanje je pokazalo i da je 94,5 odsto osoba u posljednja tri mjeseca koristilo mobilni ili pametni telefon.

“U posljednja tri mjeseca najviše ispitanika je koristilo internet kod kuće, odnosno njih 91,1 odsto, a 40,3 odsto na poslu”, rekli su iz Monstata.

Istraživanje je pokazalo da je procenat onih koji nikada nijesu kupili ili naručili robu ili usluge putem internet 76,1 odsto, dok procenat onih koji jesu iznosi 23,9 odsto.