Predlogom odluke o planu privatizacije za narednu godinu utvrđeni su metode i ciljevi, sa spiskom društava i procentom akcijskog kapitala za privatizaciju, uslovima i rokovima za njihovu realizaciju, kao i lokaliteti koji će turistički biti valorizovani.

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte na današnjoj sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade i Savjeta Milo Đukanović, utvrdio je Predlog odluke o planu privatizacije za 2016. godinu i uputio ga Vladi na usvajanje.

„Odluka o planu, pripremljena je u skladu sa Zakonom o privatizaciji privrede, a na osnovu dostavljenih predloga ministarstava, državnih fondova i tenderskih komisija Savjeta. Odlukom su utvrđeni ciljevi i metode privatizacije, sa spiskom društava i procentom akcijskog kapitala za privatizaciju, te uslovima i rokovima za njihovu realizaciju, kao i lokaliteti koji će se turistički valorizovati. Poseban dio Odluke odnosi se na socijalne aspekte privatizacije“, saopšteno je iz Vlade.

Kako se navodi, Odluka o planu biće realizovana posredstvom tenderske prodaje akcijskog kapitala, kao i modelom privatno-javnog partnerstva i prodajom akcija državnih fondova na berzi.

Kada je riječ o tenderskoj prodaji, Odlukom je predviđeno da će se nastaviti sa sprovođenjem već objavljenih tendera za Institut „dr Simo Milošević“ – Igalo i Novi duvanski kombinat – Podgorica.

„Pripremiće se i sprovesti tenderi za privatizaciju društava: Montecargo AD – Podgorica, Montenegro airlines, AD Podgorica Marina Bar AD – Bar, Luku Bar AD – Bar, HG Budvanska rivijera, HTP Ulcinjska rivijera AD Ulcinj i Instituta za crnu metalurgiju AD Nikšić“, navodi se u saopštenju.

Na osnovu modela privatno-javnog partnerstva otpočeće se, ili nastaviti, postupci turističke valorizacije: VTK Mediteran Žabljak, Donja Arza Herceg Novi, Turistički kompleks Ecolodge Vranjina, Kolašin 1600, Bjelasica i Komovi, Lokalitet između Njivica i ušća Sutorine, Velika plaža Ulcinj, Ada Bojana Ulcinj, Vojno-turistički kompleks Bigovo-Trašte Kotor, Kraljičina plaža (Dubovica 1), HTP Ulcinjska rivijera AD Ulcinj – Kamp Neptun, lokalitet predviđen za nautičko-turistički kompleks u Kotoru (NTC Marina Kotor), Uvala Masline – Utjeha za rt Odrač u Baru,Vojno-turistički kompleks Valdanos Ulcinj, Kasarna Gornji Klinci – Herceg Novi, Dobra luka Herceg Novi, Skladište Morinj Kotor i Skladište Dobre vode Bar.

Počeće ili će biti nastavljeni postupci turističke valorizacije i za Skladište Kopita Kolašin, Skladište Rakite Herceg Novi, Motel Šas sa Vladimir ekonomijom Ulcinj, Skijalište Savin kuk Žabljak, Lokalitet Kabala for Herceg Novi, Vojno-turistički kompleks Ostrvo cvijeća i zemljište Prevlaka, lokaliteti obuhvaćeni Prostornim planom posebne namjene Bjelasica i Komovi – Cmiljača, Lokalitet Buljarica – opštine Bar i Budva, Lokalitet Gornji Ibar Rožaje, Lokacija u okviru nepokretnog kulturnog dobra Kulturno-istorijske cjeline Virpazar i Pošta Crne Gore AD Podgorica.