Novi red vožnje stupa na snagu 13. decembra 2015. godine i važi do 10. decembra 2016. godine.

U zimskom periodu reda vožnje Željeznički prevoz Crne Gore AD-Podgorica, organizacijom saobraćaja međunarodnih putničkih vozova obezbijedio je:
Svakodnevno na relaciji Bar – Beograd saobraća jedan dnevni “Inter City” voz sa polaskom iz Bara u 09:00 časova, iz Podgorice u 10:00 časova i dolaskom u Beograd u 19:53 časova.

Takođe, iz Beograda za Bar će saobraćati dnevni voz “Inter City” sa polaskom iz Beograda u 09:10 časova i dolaskom u Podgoricu u 19:24 časa, odnosno u Bar u 20:31 časova.

U sastavu “Inter City” voza, ŽPCG pored redovnih kola će imati uključen i vagon restoran na relaciji Bar-Beograd-Bar.

U noćnoj ponudi obezbijeđen je brzi voz koji će redovno saobraćati na relaciji Bar-Beograd, sa polaskom iz Bara u 19:00 časova, iz Podgorice u 20:05 časova i dolaskom u Beograd u 06:01 čas. Iz Beograda će na relaciji Beograd-Bar saobraćati voz sa polazkom u 20:10 časova i dolaskom u Podgoricu u 06:23 časova, odnosno u Bar u 07:38 časova.

U noćnoj ponudi, ŽPCG je obezbijedio svojim korisnicima ponudu za prevoz u kolima sa sjedištima i prevoz u kolima višeg komfora (sa posteljinama i ležajevima), kao prevoz praćenih automobila na relaciji Bar-Beograd-Bar.