Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP – Zid) iz Podgorice, u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje iz Nikšića, a uz podršku Salto SEE Resursnog Centra, organizuje info dan koji ima za cilj informisanje omladinskih organizacija koje rade sa mladima iz Crne Gore kako bi na što kvalitetniji način uzeli učešće i koristili finansijska sredstva iz ovog programa.

Info dan će se održati u utorak 28. jula u  Nikšiću u Kancelariji za prevenciju narkomanije (ulica Narodnih heroja b.b., na prvom spratu) sa početkom u 11:00h.

Info dan je namijenjen predstavnicima organizacija koje svoje aktivnosti realizuju na prostoru  opština: Nikšić, HercegNovi, Kotor, Tivat, Plužine, Šavnik, Žabljak i Pljevlja.

Organizacijama koje žele da realizuju projekte od značaja za malde, a imaju međunarodni karakter kao što su: međunarodne omladinske razmjene, međunarodne obuke za mlade i omladinske radnike, kao i za razmjenu iskustva.

ADP Zid je  zvanična kontakt tačka za Program Evropske unije „Erasmus+ Mladi u akciji“.

Program “Erasmus+ EU” je otpočeo sa realizacijom 1. januara 2014. godine, kao program Evropske komisije,  koji za cilj ima da podstakne razvoj praktičnih vještina i zapošljavanje mladih, kao i da doprinese modernizaciji obrazovnog sistema i omladinskog rada. Program okuplja sedam postojećih programa EU u oblasti obrazovanja, obuke i omladinske politike. Kao jedinstven program on nudi više mogućnost za saradnju u oblasti obrazovanja, obuke, rada sa mladima i sporta.

Za realizaciju ovog sedmogodišnjeg programa obezbeđeno je 14,7 milijardi eura, od čega je 10% (1,47 milijardi eura) namenjeno projektima koji se tiču mladih.

Učesnicima, koji se prijave, a dolaze van Nikšića,biće refundirani troškovi  prevoza u visini autobuske karte na toj relaciji, uz priložene račune.

Z.N.