Vlada je imenovala novi Odbor direktora nacionalnog avio-prevoznika To Montenegro.

„Vlada je donijela rješenje o imenovanju članova Odbora direktora To Montenegra u sastavu Tihomir Dragaš, Mitar Šušić, Aleksandra Gardašević Slavuljica, Danilo Popović i Vukadin Stojanović“, navodi se u saopštenju Vlade.

Vlada je 23. novembra razriješila Odbor direktora te kompanije koji su činili Pavle Ljesar, Orhan Hodžić, Suad Đelović, Danilo Marković i Mersad Mujević.