Rasvjetnom stubu na Hercegovačkom putu u Rastocima nedostaje bitan dio, poklopac koji prekriva žice.

Žice pod naponom su velika prijetnja za prolaznike, naročito djecu koja lakše mogu sa njima doći u kontakt. Ekipa našeg portala je juče primijetila još jedan ovakav rasvjetni stub na šetalištu pod Trebjesom.

Iz Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj portalu Mladi Nikšića kažu da će njihova ekipa u naredna dva dana rješiti ovaj problem i poklopiti žice na rasvjetnim stubovima.