Istraživanje Sigurne ženske kuće o seksualnom nasilju nad ženama i djevojkama pokazalo je da i dalje vladaju predrasude, te da muškarci često ne priznaju silovanje ukoliko je žena raspoložena, ako pjeva, provodi se… To je u emisiji “Dobro jutro Crna Goro”, na Televiziji Crne Gore (TVCG) saopštila direktorica te NVO Ljiljana Raičević i istakla da žene i dalje nijesu dovoljno edukovane.

Raičević je kazala da svakodnevno imaju intervjue sa ženama, te da nije “početak priče” ako se žena zbog nasilja požali drugarici.
“Ako smo uspješno obavile razgovor, ona će sa nama poći u policiju”, kazala je Raičević i istakla da ni sudije ni tužioci često nijesu toliko senzibilisani da prepoznaju nasilje. Navela je i da se dešava da i roditelji djevojke ili žene spriječe prijavljivanje nasilja.
Direktorica SŽK navela je da njihovo skolonište svakodnevno posjeti tri do pet žena, te da je interesantno da se taj broj poklapa sa brojem prijavljivanja nasilja u policiji.
“Žena kod nas ima i socijalnu radnicu i pishološkinju i advokaticu, ali i besplatan razvod i savjetovanje.”
Raičević je upozorila i na opasnosti koje vrebaju na društvenim mrežama i ukazala na slučajeve kada nasilnici upravo preko interneta traže žrtve.
Na pitanje o akciji “Ne dijeli djecu, podijeli nasljedstvo”, Raičević je istakla da i po tom pitanju u Crnoj Gori vladaju predrasude, te da je teško prekinuti običajno pravo.
,,Treba jako mnogo rada i sa notarima. Treba djevojkama i ženama ispričati šta je njihovo pravo, šta je njihov dio, pa čak i ako ima testamenta”, kazala je ona u Jutarnjem programu i naglasila da tu tradicijuda neće prekinuti još nekolike generacije.
“Idemo ka mijenjanju nekih podzakonskih akata, da se to uredi na neki evropski način. Zakon je i sada dobar, ali mijenjanje svijesti malo teže ide”, zaključila je Raičević.