Ministarstvo nauke u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore organizovalo je prvi međunarodni program “Masterclasses – Hands on Particle Physics” pod pokroviteljstvom CERN-a i grupe IPPOG, prenosi Analitika.

Iz Ministarstva nauke je saopšteno da su učestvovali učenici četvrtog razreda srednjih stručnih škola i gimnazija iz Podgorice, Nikšića, Pljevalja, Bara i Cetinja, koji su imali jedinstvenu priliku da učestvuju u ovom međunarodnom programu i bliže se upoznaju sa realnim istraživačkim životom u jednoj od najatraktivnijih oblasti, fizike čestica, velikim hadronskim sudaračem.

Tokom programa upriličena je virtuelna posjeta CERN-u, tokom koje su učenici mogli da vide kako izgledaju mašine, postrojenja, radni dan istraživača i postave pitanja istraživačima čime se sve susreću tokom svog radnog dana.

Masterclass je otvorila ministarka nauke Sanja Damjanović, koja je održavala predavanje o CERN-u, odnosno, učešću mladih istraživača u naučnim institucijama.

Ona je naglasila da se mladi istraživači vrlo rano uključuju u međunarodne projekte, odmah nakon srednje škole, te da ta informacija treba da im bude postrek u njihovom daljem stručnom i naučnom usavršavanju. U CERN-u trenutno više od 3.000 doktoranata, što pokazuje da su mladi ključ uspjeha. Ona se osvrnula na svoje istraživačko iskustvo u CERN-u, upoznala učenike sa načinom rada u toj instituciji, te uputila u eksperimente koje se trenutno sprovode, kao i u praktične primjene otkrića iz ove naučne organizacije.

Budući da je nama poznato svega 5 odsto Univerzuma, ostatak su nepoznata tamna materija i tamna energija, stoga je upravo na budućim generacijama, odnosno vama, da otkrijete misterije svemira, kazala je ministarka Damjanović u uvodom izlaganju. Nakon govora ministarke nauke, riječ su preuzeli istraživači iz CERN-a, dr Predrag Milenović, koji je objasnio učenicima na koji način funkcioniše masterclass, šta on predstavlja, i dr Jelena Jovićevič koja je govorila na temu Velikog hadronskog sudarača i učenicima približila način na koji funkcioniše akcelerator čestica.

Učenicima su o teorijskim i eksperimentalnim aspektima elementarnih čestica i njihovih interakcija održale predavanje Itana Bubanja i Jelena Mijušković saPrirodno matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koje su govorile na temu: „Fizika česica – teorija, eksperiment i UCG u svemu tome“ i „Kvarkovi i gluoni u svijetu elementarnih čestica“.

U drugom dijelu dana učenici su radili analizu podataka i identifikaciju čestica na osnovu eksperimentalnih događaja evidentiranih na eksperimentima u CERN-u. Takođe, imali su priliku da preko video konferencije uživo diskutuju o rezultatima sa drugim studentima i naučnicima širom svijeta kod kojih se takođe održava tog dana organizuje Masterclass. Međunarodni program “Masterclasses – Hands on Particle Physics” okuplja 200 naučnih institucija, oko 13.000 srednjih škola iz 55 zemalja širom svijeta, i održava se svake godine u martu.