Nikšićani će ove godine na trgu plesati protiv nasilja nad ženama.

U okviru najmasovnijeg plesnog performasa “Jedna milijarda ustaje – revolucija“ građani i građanke će plesati protiv nasilja nad ženam na Trgu slobode 14. februara u 14 časova.

Kampanja je fokusirana na eksploataciju žena i poziva na još jaču globalnu solidarnost u borbi protiv svih oblika nasilja.

Riječ je o najmasovnijem aktivističkom pokretu u istoriju međunarodne borbe protiv nasilja nad ženama. Prošle godine na isti dan plesalo je oko 200 država uključujući i Crnu Goru, a ove godine se očekuje da će se taj broj uvećati, jer cijela zemlja ustaje protiv nasilja nad ženama.
Nikšić će zajedno sa drugim državama i gradovima u utorak plesom nadjačati nasilje nad ženama – “ Break the Chain“.