Site icon Mladi Nikšića

Humanitarna akcija u Gimnaziji

Učenički parlament gimnazije ,,Stojan Cerović” povodom obilježavanja dana škole i ove godine organizuje humanitarnu akciju.
Srednjoškolci žele da pomognu tri socijano najugroženije porodice u gradu, koje su odabrali uz pomoć Centra za socijalni rad. Za svaku porodicu će napraviti paket donacija u skladu sa njihovim potrebama i socijalnim kartonom.
Učenici odjeljenja, koji žele učestvovati, mogu donirati do 0,50 eura. Veće donacije nijesu potrebne i neće se prihvatati. Svako odjeljenje će u saradnji sa odjeljenskim straješinom napraviti plan sakupljanja, a donaciju odjeljenja dostaviti najkasnije do 1. decembra, u 13 h.


Učenički parlament će na osnovu socijalnih kartona porodica napraviti popis potrebnih namirnica, hemije, odjeće, iste spakovati u pakete a pakete donirati porodicama na dan škole.


Za sve dodatne informacije možete se obratiti psihologu škole Anđeli Nikčević ili članovima UP-a.

Exit mobile version