Akcije prikupljanja pomoći za liječenje djece i inicijative njihovih roditelja da ih sami vode u inostranstvo opomene su za cijeli zdravstveni sistem, ocijenio je ministar zdravlja Kenan Hrapović.

 

Hrapović se, u emisiji Živa istina, osvrnuo na sve češće žalbe pacijenata koji su upućeni na liječenje u Beograd gdje su, kako kažu, izgubili vrijeme umjesto da su odmah upućeni u najbolje svjetske klinike.

“Konzilijumi i komisije koje odlučuju o upućivanju na inostranstvo ne samo da znaju, nego su u kontaktu sa svim najboljim klinikama”, kazao je on.

Smatra da se od ljekara u Crnoj Gori očekuje da naprave dijagnostiku, liječe koliko je moguće i odrede klinike gdje se može najbolje liječiti neka bolest.

“Razumijem roditelje koji dobiju informacije da negdje mogu dobiti bolji tretman i rezerve građana. Ministarstvo pažljivo razmatra te žalbe, ali ljekari u komisijama su se godinama usavršavali i znaju gdje će upućivati pacijente”, kaže Hrapović.

On smatra da je odlazak najboljih ljekara veliki problem zdravstva Crne Gore, koji traje već duže vrijeme.

“Sistem je dozvolio da nas najbolji napuste ali učinićemo sve da se to više ne ponovi. Radimo na tome da poboljšamo uslove rada doktora, podignemo zarade, priznamo druge benefite i podignemo standard zdravstvenih radnika te time zaustavimo problem”, rekao je Hrapović.

Neki od modaliteta kojim se sprječava odlazak jeste plaćanje prekovremenog rada, kao i uredba koja će uskoro postati primjenljiva – davanje zaposlenom “nagrade” u iznosu do dvije bruto plate uz saglasnost ministra.