Komisija za aukciju Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte pozvala je zainteresovane da se do devetog marta prijave za učešće na aukciji za prodaju dijela imovine Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera.

Aukcija će se održati 17. marta u 12 sati u zgradi Vlade.Na prodaju je ponuđen hotel Piva u Plužinama, čija početna cijena iznosi 440 hiljada eura. Hotel Piva je sagrađen 1976. godine, a sastoji se od suterena, prizemlja, dva sprata i potkrovlja.

“U suterenu se nalazi prostor za kotlarnicu, pomoćne prostorije i restoran. U prizemlju se nalazi hol sa recepcijom, a na višim etažama 44 smještajne jedinice. Sve smještajne jedinice su iste završne obrade i imaju zasebne sanitarne prostore i balkone sa pogledom na jezero“, navodi se u pozivu.

Hotel je kategorizovan sa dvije zvjezdice i jedini je u Plužinama. Zgrada se nalazi u samom gradu, na obali Pivskog jezera.
Zemljište na kojem je objekat izgrađen je u blagom padu ka jezeru, a sa sjeverne strane hotela, na nešto nižoj koti, nalazi se plaža koju od hotela razdvaja pojas drveća.

Hotelu se prilazi sa neseoske saobraćajnice, koja se u dužini od oko 400 metara nadovezuje na magistralni put Nikšić – Žabljak.
Lokacija je infrastrukturno obezbijeđena, a na nepokretnosti nema upisanih tereta i ograničenja.
Podnosilac prijave je dužan da uplati depozit u iznosu od 22 hiljade eura.

Nakon potpisivanja izjave o povjerljivosti podataka zainteresovani mogu obići imovinu.Cijena aukcijske dokumentacije iznosi 750 eura.

Prijava za učešće na aukciji i potpisan nacrt ugovora dostavljaju se Komisiji za aukciju najkasnije do devetog marta do 15 sati.
Komisija će jedan odsto prodajne vrijednosti predmeta aukcije koristiti za pokriće troškova organizovanja i sprovođenja javne aukcije.