Abaz i Rifat Kadrović, Rožaje, pomoć, transplatacija koštane srži

Porodica Faruka Kardovića iz Rožaja uputila je molbu za pomoć u liječenju njihovih unuka Abaza (osam godina) i Rifata (šest godina), oboljelih od rijetke i teške bolesti.

Prema procjeni ljekara, liječenje se mora sprovesti u inostranstvu, a da bi se dječaci oporavili neophodna je transplantacija koštane srži.
Za čitav proces je potrebno 500.000 eura.
Uplate iz Crne Gore mogu se izvršiti na žiro račun kod Erste banke 540-32008721-05 na ime Faruk
Kardović.
Kontakt telefon je +382 69 200 250.