Ukoliko pripadnici LGBT populacije iskažu želju za održavanjem parade ponosa u Nikšiću, lokalna uprava ne vidi nikakav problem da se to desi, kazao je predsjednik ove opštine, Veselin Grbović.

 

On je danas sa ministrom za ljudska i manjinska prava Suadom Numanovićem, potpisao „Sporazum o razumijevanju o mjerama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orjentacije, ili rodnog identiteta i promociji tolerancije prema LGBT osobama”.

Grbović je rekao da je lokalna vlast u konaktu sa pripadnicima LGBT populacije, te da bi u martu trebalo da bude održan okrugli sto.

„Razgovaraćemo o problemima na tom polju i svemu onome što će učiniti da te probleme polako prevazilazimo, što je svakako obaveza Opštine Nikšić.Ukoliko pipadnici LGBT polpulacije iskažu želju za održavanjem Parade ponosa u Nikšiću, onda ne vidim nikakav problem da se ove godine ne održi parada ponosa u Nikšiću”, dodao je Grbović.

Numanović je zaključio da su potpisivanjem memoranduma stvorene pretpostavke da se zajedničkim radom, kroz edukativni dio, omogući svim građanima, bez obzira na seksualnu različitost, ne samo zaštita, već i potpuna integracija u crnogorsko društvo, a bilo je priče i o romskoj populaciji.

“Unazad nekoliko mjeseci, pa i godina Nikšić prednjači u stvaranju pretpostavki i otvaranja čitavog seta servisa, naročito za marginalizovane stanovnike opštine, prije svega za romsku populaciju koja je prema svim istraživanjima najmarginalizovanija grupa u našoj državi. To je bio i fokus današnjeg razgovora i zadovoljan sam što smo za romsku populaciju u preko 90 odsto slučajeva riješili pravni status. Izgrađuju se i 62 stambene jedinice čime će Romi imati pravo na sve benifite koje imaju i ostali građani Crne Gore, a radićemo ubudće i na kvalitetnijom obrazovanju Roma “, kazao je Numanović

Prema njegovim riječima, istraživanje je pokazalo da su poslije Roma najmarginalizovanje osobe sa invaliditetom, zatim pripadnici LGBT populacije, osobe oboljele od HIV-a, te stare osobe i žene.