Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje (ZZZCG) usvojio je odluku za dodjelu grant šeme, u iznosu od tri miliona eura, za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Javni poziv biće otvoren do 21. aprila, a mogu se javiti pravna i fizička lica koja doprinose unaprjeđenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom, prenosi RTCG.

Ovom grant šemom, dva miliona eura su predviđena za aktivnu politiku zapošljavanja i zapošljavanje, dok će milion biti usmjeren na stvaranje uslova za povećanje zapošljivosti lica sa invaliditetom.

Kako saopštavaju iz ZZZCG, očekuju uključivanje najmanje 500 lica u projekte, osposobljavanje za rad najmanje 90 odsto učesnika projekata i zaposlenje u toku trajanja projekta najmanje 60 odsto učesnika.
Očekuje se realizacija najmanje 20 odsto projekata koji za rezultat imaju zapošljavanje nakon projekta najmanje dva lica sa invaliditetom, u najkraćem trajanju od šest mjeseci.

“Najmanje 200 poslodavaca biće upoznato sa mogućnostima i benefitima zapošljavanja lica sa invaliditetom. U projektne aktivnosti kojima se povećava nivo znanja i vještina biće uključeno najmanje 100 lica sa invaliditetom”, saopšteno je iz ZZZCG.

Savjet Fonda za profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom dostavio je Upravnom odboru mišljenje, u kome se kaže da su ispunjeni uslovi za dodjelu sredstava Fonda, odnosno grant šeme u iznosu od tri miliona eura.

“Na sjednici Upravnog odbora, kojom je predsjedavala Ranka Pavićević, donesene su odluke o finansiranju dva programa. Odobreno je 150 hiljada eura za program osposobljavanja za rad kod poslodavca, od čega će 60 odsto biti usmjereno sjevernim i manje razvijenim opštinama. U ovaj program biće uključeno 115 nezaposlenih. Odobreno je 164 hiljade eura za realizaciju programa osposobljavanja za samostalan rad, u koji će biti uključena 82 nezaposlena”, navodi se u saopštenju Zavoda.