Uprava policije, službenici

 

U prethodne dvije godine, u Crnoj Gori, u saobraćajnim nesrećama poginulo je više od 100 osoba. Ove podatke saopštili su iz Građanske alijanse, navodeći da je potrebna veća opreznost u saobraćaju i poznavanje procedure u postupanju nadležnih u slučaju nesreća sa smrtnih ishodom.

Prema podacima Uprave policije, na crnogorskim drumovima, za 11 mjeseci prošle godine dogodile su se 5.143 saobraćajnih nezgoda, a za isti period 2021. godine 5.629.
“Ovakvi podaci su zabrinjavajući i pokazuju da je potrebna veća odgovornost i poštovanje saobraćajnih pravila svih učesnika u saobraćaju” kaže se u saopštenju.

Iz GA su naveli i da je važno znati koja je procedura postupanja nadležnih organa po saznanju za saobraćajnu nezgodu sa smrtnim ishodom.

Dužnosti Uprave policije je, kako se navodi, da odmah po saznanju za nezgodu obavijesti ustanovu za pružanje hitne medicinske pomoći i obezbijedi da ovlašćeni policijski službenik izađe na mjesto nezgode.

Policijski službenici koji obezbjeđuju mjesto saobraćajne nezgode, imaju zadatak da sačuvaju izgled mjesta nezgode u nepromijenjenom stanju.

„Odnosno da neophodne promjene izgleda mjesta svedu na nužni minimum uz, ukoliko je to moguće, omogućavanje bezbjednog saobraćanja pored mjesta nezgode ili preusmjeravanjem saobraćaja“, dodaje se u saopštenju.

Ako se radi o saobraćajnoj nezgodi sa težim posljedicama, ukazuje se da policajac treba da odmah po saznanju za saobraćajnu nezgodu sa povrijeđenim ili poginulim licima obavijesti dežurnu službu s ciljem obavještavanja ustanove za pružanje hitne medicinske pomoći.

Policajac je potom dužan da izađe na mjesto saobraćajne nezgode da ga obezbijedi da ne dođe do nove nezgode, pruži pomoć povrijeđenim i preduzme aktivnosti u cilju oslobađanja lica iz teže deformisanih vozila.

Policajac je dužan i da organizuje transport povrijeđenih do zdravstvene ustanove, izvijesti dežurnu službu o nezgodi, tj. lokaciji, broju vozila na mjestu nezgode, broju povrijeđenh lica i njihovom trenutnom stanju, potrebi za ispomoć.

Dužnost policajca je da utvrdi učesnike i svjedoke saobraćajne nezgode i da ih razdvoji, pronađe i obezbijedi tragove i predmete saobraćajne nezgode, a posebno kad se radi o zapaljivim, eksplozivnim i drugim opasnim materijama.

Policajac je dužan i da ukloni radoznalo građanstvo sa mjesta saobraćajne nezgode, a slučaju bjekstva vozača, da prikupi podatke o vozilu, eventualnom oštećenju, pravcu kretanja i vozaču u cilju indentifikovanja i pronalaženja.

Dužnost policajca je i da reguliše saobraćaj na mjestu nezgode ukoliko je moguće, obezbijedi vozila i teret od krađe i kvarenja, detaljno upozna rukovodioca uviđaja o svim preduzetim mjerama i radnjama, a posebno o promjenama na licu mjesta, ako ih je bilo.

Policajac je dužan i da pruži pomoć uviđajnoj ekipi, preuzme aktivnosti na raščišćavanju puta (vozila, teret, stvari i dr. rasuti materijal), napravi detaljan izvještaj o obezbjeđenju lica mjesta saobraćajne nezgode.

Iz GA su naveli da preminule nakon završenih uviđaja može preuzeti porodica ukoliko nije naložena obdukcija

„Ukoliko je potrebna obdukcija, pripadnici Uprave policije pozivaju pogrebnu službu kako bi tijelo bilo trasportovano u Klinički centar radi obdukcije“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da ako postoje znakovi života, policajac mora pretpostaviti da je žrtva živa, i njegova dužnost je da odmah preduzme odgovarajuće mjere prve pomoći da sačuva taj život.

„Obično policajac može samo pretpostaviti da je došlo do smrti, a samo ljekar može proglasiti smrt“, navodi se u saopštenju.

Pojašnjava se da kada je ustanovljena smrt, ne treba dirati niti pomjerati tijelo, ako za to ne postoji apsolutna potreba.

Dodaje se da mrtvo tijelo na otvorenom prostoru mora pokriti raspoloživim sredstvom.

Iz GA su kazali da zdravstvena ustanova koja je obaviještena o saobraćajnoj nezgodi iz bilo kog izvora ili je primila na liječenje osobu povrijeđenu u saobraćajnoj nezgodi, dužna da o tome odmah obavijesti nadležni organ – Upravu policije, a potom se odmah uputi na lice mjesta.

„Ukoliko osoba povrijeđena u saobraćajnoj nezgodi umre od zadobijenih povreda ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača usljed povrede došlo do smanjenja psihičke ili fizičke sposobnosti za upravljanje motornim vozilom ili šinskim vozilom, zdravstvena ustanova dužna je da o tome, bez odlaganja, obavijesti nadležni organ“, kaže se u saopštenju.

Iz GA su naveli da je ukoliko na licu mjesta ima poginulih, doktor hitne pomoći dužan da nakon utvrđene smrti je konstatuje i da pripadnicima Uprave policije izda potvrdu na licu mjesta, da je osoba preminula, a obaveza pripadnika policije je da obezbijeđuju lice mjesta sve do dolaska tužioca.

Oni su naveli da se pacijenti sa ugroženim osnovnim životnim funkcijama transportuju vozilom za hitan sanitetski transport do najbliže zdravstvene ustanove, samo u pratnji doktora.

Iz GA su naveli da je tužilac dužan da o saobraćajnoj nesreći obavijeste pripadnici Uprave policije.

„Nakon obavještenja, državni tužilac može ovlastiti pripadnike Uprave policije da oni izvrše uviđaj i da mu izvještaj dostave ili može obavijestiti da će doći na lice mjesta da lično izvrši uviđaj“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će osoba koja vrši uviđaj saobraćajne nezgode u kojoj ima poginulih, odnosno, povrijeđenih, odrediti da se neposrednim učesnicima saobraćajne nezgode uzme krv ili krv i urin radi utvrđivanja količine alkohola u krvi, odnosno, prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu.

Prilikom obavljanja uviđaja ili rekonstrukcije, kako se navodi, može zatražiti pomoć stručnog lica kriminalističko-tehničke, saobraćajne ili druge struke, koje će, po potrebi, preduzeti i pronalaženje, obezbjeđivanje ili opisivanje tragova, izvršiti potrebna mjerenja i snimanja, sačiniti skice ili prikupiti druge podatke.

Dodaje se da se na uviđaj ili rekonstrukciju može pozvati i vještak, ako bi njegovo prisustvo bilo od koristi za davanje nalaza i mišljenja.

Pojašnjava se da državni tužilac koji vrši uviđaj može naložiti obdukciju stradalih, kao i privremeno oduzimanje vozačke dozvole.

Govoreći o dužnosti učesnika u saobraćaju, iz GA su kazali da je vozač, odnosno drugi učesnik saobraćajne nezgode u kojoj je neka osoba zadobila tjelesne povrede, odnosno poginula ili je nastala velika materijalna šteta, dužan da zaustavi vozilo, isključi motor.

Vozač ili drugi učesnik saobraćajne nezgode, dužan je i da uključi sve pokazivače pravca, postavi sigurnosni trougao na bezbjednom rastojanju, obavijesti nadležni organ i ustanovu za pružanje hitne medicinske pomoći i preduzme druge mjere kako bi upozorio ostale učesnike u saobraćaju o postojanju nezgode.

Dužnost vozača ili drugog učesnika saobraćajne nezgode je da upozori sve osobe da se sklone sa kolovoza da ne bi bila povrijeđena i da ne bi uništavala tragove nezgode, obavijesti nadležni organ i ostane na mjestu nezgode do dolaska policijskog službenika i završetka uviđaja;

Vozač ili drugi učesnik saobraćajne nezgode dužan je da ukaže pomoć povrijeđenima, odnosno prvu pomoć ili medicinsku pomoć u skladu sa svojim mogućnostima.

Dužnost vozača ili drugog učesnika saobraćajne nezgode je da preduzme mjere zaštite koje su u njegovoj moći da se spriječi nastajanje novih i uvećavanje postojećih posljedica i povreda;.

Vozač ili drugi učesnik saobraćajne nezgode dužan je da obezbijedi tragove i predmete nezgode, pod uslovom da time ne ugrožava bezbjednost saobraćaja.

Izvor:Mina