Agencija za sprječavanje korupcije prošle godine je primila 56 prijava sumnje na korupciju i devet zahtjeva za zaštitu zviždača.

Direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić kazao je da građani prijavljuju sumnju na razne vidove ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, što ukazuje na rast povjerenja u postupanje Agencije.

“ Najčešće se prijavljuju sumnje na neregularnosti iz oblasti radnih odnosa, kako u javnom tako i u privatnom sektoru”, kazao je Radonjić agenciji Mina.

Potvrda za ovo je, kaže Radonjić, rezultat decembarskog istraživanja javnog mnjenja koje je pokazalo da gotovo dvije trećine građana ima povjerenja u rad Agencije, da skoro 70 odsto ispitanika smatra da je ASK doprinijela sveukupnoj borbi protiv korupcije.

Ipak, kako je kazao, uz pozitivne nalaze, mora se konstatovati da je istraživanje nedvosmisleno ukazalo i na određene aspekte borbe protiv korupcije na koje se u narednom periodu mora obratiti posebna pažnja.

“Sveukupno posmatrano, najveći broj građana smatra da je nivo korupcije u 2016. ostao na istom nivou kao prethodne godine, što nije loš, ali nije ni zadovoljavajući rezultat”, saopštio je Radonjić.

Prema istraživanju je više onih ispitanika koji kažu da ne bi prijavili korupciju (43.4 odsto) nego onih koji kažu da bi je prijavili (38 odsto).

“Glavni razlog zbog kojeg građani ne bi prijavili korupciju je nedostatak povjerenja u to da će nadležni organi postupiti po prijavi. Da su napori nadležnih institucija u borbi protiv korupcije bili uspješni i efikasni smatra gotovo 40 odsto građana, ali je ipak nešto veći procenat ispitanika koji smatraju da su ti napori bili neuspješni”, kazao je Radonjić.

To je, smatra on, jasan signal da je potrebno nastaviti intenzivne aktivnosti na ohrabrivanju građana da prijavljuju korupcije i povećanju povjerenja ispitanika u rad nadležnih organa.

„To znači da svi akteri uključeni u borbu protiv korupcije moraju nastaviti da efikasno sprovode sve antikorupcijske nadležnosti, u čemu će Agencija, kao i do sada, dati svoj puni doprinos“, poručio je Radonjić.