Site icon Mladi Nikšića

Goranović: Podrška Opštine djeci sa smetnjama u razvoju neće izostati

Potpredsjednik Opštine Nikšić Mitar Goranović primio je predstavnike Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ i Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajeva. Predstavnici dva centra iz Sarajeva i JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, upoznali su potpredsjednika Goranovića i njegove saradnike sa saradnjom koju imaju i koju će unaprijediti kroz buduće zajedničke projekte, za koje će im biti veoma značajna podrška Opštine Nikšić. Potpredsjednik Goranović je upoznao sagovornike sa aktivnostima koje Opština Nikšić sprovodi, kako bi pomogla JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom iz Nikšića, kroz brojne donacije, organizovanjem izleta za tu djecu i njihove roditelje, uključivanjem u mnoge akcije, gdje djeca prodaju svoje rukotvorine, putem takmičenja, kulturno-zabavnih manifestacija i brojnih drugih aktivnosti. „Opština Nikšić će i dalje pružati punu podršku djeci sa smetnjama u razvoju i centru koji brine o njima. Podrška sa naše strane, kada su djeca u pitanju, neće izostati“ istakao je Goranović. Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Dejan Ivanović je poručio da je interes djeteta iznad svih drugih interesa. „Mi se trudimo da njima bude što sadržajnije vrijeme, da imaju više aktivnosti i što više saradnje, koja će doprinijeti njihovom kvalitetnijem razvojnom periodu. Nadamo se da ćemo u narednom periodu povećati kapacitete Dnevnog centra i da ćemo kroz ove projekte ovu saradnju osnažiti“, zaključio je Ivanović. Pored potpredsjednika Goranovića i sekretara Ivanovića, sastanku je prisustvovao i zamjenik sekretara Sekretarijata za finansije i preduzetništvo Ratko Tadić. Ispred centra „Vladimir Nazor“ sastanku su prisustvovali: direktorica Maida Ibrizović, Zulfo Ahmetović i Zijo Ćatić. U ime Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju na sastanku su bili: direktorica Meliha Povlakić-Hadžiefendić, Naim Salkić i Emina Aldžić. Ispred Dnevnog centra iz Nikšića bili su: direktor Radovan Dragnić, Milanko Loncović, Mirjana Krivokapić i Zorana Jelovac.

Exit mobile version