mladi niksica

Depozit koji se garantuje u slučaju stečaja i likvidacije neke od banaka ostaje 50.000 eura do ulaska Crne Gore u EU, ali se izmjenama zakona, koji je najavnoj raspravi, u određenim slučajevima povećava na 80 000 eura, rečeno je Pobjedi iz Fonda za zaštitu depozita.
“Predloženo je da se depoziti koji potiču iz prodaje nepokretnosti u kojoj je deponent živio, sklapanja braka, razvoda, penzionisanja, otpuštanja, invaliditeta, bolesti, smrti, isplate naknade iz osiguranja, odštete za žrtve krivičnih djela ili pravosudnih grešaka isplaćuju do iznosa od 80 000 eura 50 000 plus 30 000 eura”, kaže direktor Fonda za zaštitu depozita Predrag Marković.
Nakon učlanjenja Crne Gore u EU iznos garantovanog depozita za ove slučajeve se povećava na 130 000 eura, tačnije 100 000 plus dodatnih 30.000 eura, prenosi CDM.
Marković podsjeća da do učlanjenja u EU garantovani depozit ostaje 50.000 eura, ne računajući već navedene izuzetke.