IJZ, mjere, koronavirus, Borko Bajić, Igor Galić

Direktor IJZCG dr Igor Galić istakao je da je epidemiološka situacija u Crnoj Gori za sad stabilna po evropskim parametrima.

Takođe, kazao je da je broj novoregistrovanih slučajeva pozitivnih na SARS-CoV-2 tokom jučerašnjeg dana je bio 28, a prethodnih dana 40, 32, 23. Tokom prethodnih pet nedelja se kretao prosječno do 30 uz broj testiranih od 1200 do 1900 uzoraka što ukazuje na još stabilan nivo u obolijevanju. Pri tome 14-dnevna kumulativna incidencija na 100 000 stanovnika se kretala između 37 i 50, a broj pozitivnih u odnosu na ukupno testirane uzorke između 1,5 % i 2,3% što još uvijek predstavlja vrijednost indikatora koji Crnu Goru i dalje svrstavaju u evropske standarde povoljne epidemiološke situacije.
Dr Galić napominje da Institut za javno zdravlje budno prati epidemiološku situaciju u cijeloj Crnoj Gori s fokusom na primorje koje je najposjećenije. U slučaju promjene epidemioloških indikatora, Institut će inicirati restrikcije.
On naglašsava da se IJZCG pridružuje pozivu Ministarstva zdravlja i Uprave za inspekcijske poslove na poštovanje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i snažno ohrabrujemo nadležne da kažnjavaju one koji ga budu kršili. U slučaju ugostiteljskih objekata, kršenje vodi ka zatvaranju od tri do 30 dana.