Sead Čirgić

Fond za zdravstveno osiguranje FZO postao je vlasnik sertifikata koje je izdalo sertifikaciono tijelo DAS Certification Limited sa akreditacijom UKAS – a iz Londona, čime je postao institucija koja sve svoje poslovne procese ima pokrivene ISO standardima, saopšteno je CdM-u iz FZO.

Direktor Fonda Sead Čirgić istakao je da je nastojanje FZO bilo da kroz obezbjeđenje visoke transparetnosti svih poslovnih procesa osiguranicima i zdravstvenom sistemu obezbijedi kvalitetnu uslugu iz naše nadležnosti i bezbjednost informacija.
“Za rezultat naših aktivnosti danas možemo saopštiti da smo postali vlasnici sertifikata o usaglašenosti sa zahtevima standarda kvaliteta ISO 9001:2015 i standarda bezbjednosti informacija ISO/IEC 27001:2013. S obzirom da su osiguranici Fonda gotovo svi građani Crne Gore, kao i činjenica da imamo komunikaciju sa svim JZU kao i stotinama privatnih zdravstvenih ustanova i hiljadama komitenata, svjesni izazova transparentnosti, jasnih procedura, zaštite podataka i bezbjednosti informacija, aktivnosti na uspostavljanju i postavljanju Fonda na principima procesnog pristupa su započete još prije četiri godine”, naveo je Čirgić.
Prema njegovim riječima, iz tih razloga su i prije počinjanja postupka serifikacije imali veoma uređen sistem, u smislu donošenih neophodnih procedura iz oblasti unutrašnjih kontrola, integriteta, poslovnih rizika.
“U toku prošle godine uspjeli smo da standardizujemo oblast bezbjednosti informacija našeg IT sektora, dobijanjem sertifikata bezbjednosti informacija ISO 27001 i ISO 9001, a sada je konačno zaokružen proces standardizacije na nivou cijelog Fonda”, naveo je Čirgić.
On je ukazao da su prednosti implementacije standarda kvaliteta i sigurnosti informacija poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti rada, obezbjeđenje veze između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije, usmjerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja korisnika, povećanje zadovoljstva korisnika usluga.
“Dobijanjem međunarodno priznatih standarda ostvaren je naš cilj, menadžment sistem poslovanja Fonda i bezbjednost svih dokumenata i informacija u posjedu Fonda usklađen je sa najvećim
svjetskim standardima”, zaključio je Čirgić.