Site icon Mladi Nikšića

Firmi u kojoj radi Grbovićeva supruga poslovi od preko sedam miliona

Veselin Grbović i Lidija Grbović

Doskorašnji predsjednik Opštine Nikšić, Veselin Grbović, od 2016. godine dodijelio je 25 tendera vrijednosti oko 7,3 miliona eura privatnoj kompaniji u kojoj godinama radi njegova supruga, Lidija Grbović. Radi se o firmi Mehanizacija i programat, koja je u većinskom vlasništvu Dušana Đurovića, funkcionera Demokratske partije socijalista.

Na sajtu Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) mogu se pronaći Grbovićevi imovinski kartoni, u kojima je navedeno da Lidija Grbović prima platu u privrednom društvu. Tokom 2019. godine ona je primala platu od 400 eura. U imovinskom kartonu nije jasno naznačeno o kojem privrednom društvu je riječ, međutim tokom istraživanja za ovaj članak, utvrđeno je da se radi o firmi Mehanizacija i programat. Takođe, tokom 2018. godine Grbovićeva je u istoj firmi primala mjesečno po 400 eura, dok je njena plata bila veća tokom 2017. godine kada je iznosila 550 eura, a 2016. godine bila je 700 eura.

U članu 7. Zakona o spriječavanju sukoba interesa piše: “Sukob interesa u vršenju javne funkcije postoji kad privatni interes javnog funkcionera utiče ili može uticati na nepristrasnost javnog funkcionera u vršenju javne funkcije.”

Grbović nije odgovorio na pitanja u vezi njegove supruge, iako smo više puta pokušali da stupimo u kontakt s njim, kako putem SMS poruke, tako i pozivom. Na pitanja novinara portala Mladi Nikšića, koja su poslata mejlom, nisu odgovarali ni iz kompanije Mehanizacija i Programat.

Na sajtu Uprave za javne nabavke može se pronaći 25 ugovora koje je od Opštine Nikšić dobila firma Mehanizacija i programat. Među poslovima najveće vrijednosti je tender za izvođenje radova na rekonstrukciji Trga slobode u Nikšiću. Radi se o poslu ukupne vrijednosti od 405.999 eura sa PDV-om, za koji je potpisan ugovor u junu 2016. godine. Grbović i izvršni direktor Mehanizacije, Radenko Čvorović, potpisali su u julu 2017. godine ugovor vrijedan 846.137 eura sa PDV-om, za posao izvođenja radova na rekonstrukciji istog trga, odnosno njegovom popločavanju (druga faza radova).

U junu prošle godine, Mehanizacija i programat je zaključila sa Opštinom Nikšić posao vrijedan oko 1,3 miliona eura. Riječ je o izvođenju radova na rekonstrukciji lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo. Ugovor su potpisali takođe Čvorović i Grbović.

Jedan od poslednjih ugovora Opštine Nikšić i firme funkcionera DPS-a, zaključen je u oktobru ove godine. Radi se o tenderu investicionog održavanja objekata niskogradnje na teritoriji Opštine Nikšić, vrijednom 749,897 eura.

Prema podacima Centralnog klirinškog depozitarnog društva (CKDD) većinski vlasnik kompanije Mehanizacija i programat sa 80,5 odsto vlasništva je Dušan Đurović.

Krajem prošlog mjeseca, Đurović je ponudio manjinskim akcionarima da otkupi preostali dio vlasništva firme od 19,5 odsto, po cijeni od 1,70 eura po akciji. Ukupan iznos koji funkcioner DPS-a planira da isplati manjinskim akcionarima iznosi 233,954 eura, kako bi postao jedini vlasnik.

Grbović je kompaniji Mehanizacija i programat dodjeljivao poslove i prije 2016. godine, dok je bio na čelu Direkcije za saobraćaj. Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) objavio je početkom 2016. godine tekst u kome je precizirano da je Grbović lično od kraja 2012. do jula 2015. godine dodjeljivao toj firmi poslove milionske vrijednosti, kao direktor Direkcije za saobraćaj i predsjednik Opštine Nikšić.

Prema podacima sa sajta ASK, Grbović je tokom prošle godine kao čelnik Opštine Nikšić mjesečno primao 1.739 eura. U svom imovinskom kartonu evidentirao je postojanje nepokretne imovine od oko devet hiljada kvadrata. Radi se o livadama, pašnjacima, kućama, stambenim objektima… nad kojima ima potpuno vlasništvo ili vlasnički udio. Dio navedene imovine je stečen nasledstvom ili gradnjom, dok je dio kupljen, poput četvorosobnog stana, kao i stana od 79 kvadratnih metara. Od pokretne imovine prijavio je postojanje pištolja, koji je stečen poklonom. Prijavljen je štedni ulog u iznosu od 4,000 eura. Takođe, vlasnik je 560 akcija Rudnika boksita u stečaju. Grbović nije dao saglasnost predstavnicima ASK-a da pristupe podacima na njegovim računima bankarskih i drugih finansijskih institucija.

L.M. i V.O.

 

Ovaj tekst nastao je kroz projekat “Podigni glas protiv nepravilnosti” koji realizuje NVO Mladiinfo Montenegro, a podržava Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala kroz Fond otpornosti. Za stavove i mišljenja predstavljene na projektu odgovornost snosi isključivo Mladiinfo Montenegro.

Exit mobile version