Komemorativna sjednica povodom smrti dr Ratka R. Božovića profesora emeritusa Univerziteta Crne Gore, održaće se u ponedeljak 22. februra u 12 časova u Svečanoj sali Filozofskog Fakulteta u Nikšiću.
Profesor dr Ratko Božović, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću, preminuo je 26. januara u 75. godini života.

 

 
Pored predavačke i aktivne kritičke djelatnosti jednog angažovanog intelektualca, profesor dr Ratko Božović je ostavio značajno teorijsko, naučno djelo iz oblasti sociologije kulture, sociologije umjetnosti, sociologije religije, sociologije politike, sociologije sporta.
Objavio je devet knjiga, preko 150 studija, članaka i recenzija koje su umnogome obogatile fond naučnih saznanja orginalnim istraživanjima i intepretacijama društvenih i kulturnih fenomena.
Iako je imao širi krug istraživačkih interesovanja ipak u samom središtu njegovog naučnog opusa ostaje kultura, njeni osnovni procesi i fenomeni sintetizovani u formama saznanja, obrazovanja, umjetnosti, religije i jezika.