Filozofske misli, citati, Bajram Redžepagić

Filozofske misli, citati- Bajram Redžepagić

Filozofske lirske poeme iz ciklusa”Nemoguće je moguće”
“Enigma ljubavi IV”
Citati iz romana “PUSTINJAK”

Kao da vjetar čupa drveće, nosi krovove, šumi strašnim hukom, nevrijeme, sve se ruši, lomi, prevrće u svijetu,
..
a ja besano bdijem,
vjerujući drugačijem svijetu…
Odbacih misao kojom hoću da se odbranim od sopstvene osude.
..
O, Bože dragi , sta je istina a šta laž?
Ponudi mi odgovor, makar mi otkrio prevaru, drugo lice ili naličje bliže razumu,
dalje osjećanju i istinu…
..
Bio sam usamljeno dijete,
zalutali plač u gluhoj noći, umorni putnik što stiže u ponoć, bez novca , s nadom da negdje se prisloni i zaspe do zore…
U zemlji nekoj..
gdje vlada nasilje, oduzeše dušu, san i bol.
Otpor je vječno božanstvo, hod slobodi, trnovit put..
Bol se raspaljuje, širi se i sliva kao bijela pustinja..
O moj sine!
O moj narode!
Ljudi ce se snagom vode i slutnjom pobuda oduprijeti nesreći..
Svjetlo, nur-božansko svjetlo;
Kad ce jednom prosvijetliti srce i um?
Kada cemo pobijediti samog sebe?

Bijeli nišani pričaju, svaki na svoj način svoju priču o životu, o muci, o pjesmi, sreći ..smrti i ljubavi.
Mrtvi kao da vraćaju živima dug..
Uvjeren sam da je sreća u promjeni,
pobunjenu duhu, pjesmi, lijepu snu.
Zaludjeni ljudi ne vide ništa..
ni boj, ni poj, ni san.
Na žalost!