Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, danas slavi dvanaesti rođendan. Dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore prof. dr Stevo Popović podsjeća da, iako je, kao posebna organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore, osnovan 5. juna 2008. godine, transformacijom tri studijska programa: Fizička kultura, Sportski novinari i Sportski treneri, koji su, do tada bili sastavni dio Filozofskog fakulteta, njegovu tradiciju oslikava mnogo životopisnija biografija koja traje nekoliko decenija, a koju nije lako opisati u nekoliko rečenica.

“Naime, odmah nakon oslobođenja (1947-1948), Vlada Crne Gore donijela je odluku o otvaranju Više pedagoške škole na Cetinju, pri kojoj je formiran i Odsjek za fizičko vaspitanje i nauku o čovjeku u dvogodišnjem trajanju, koju sa pravom smatramo pretečom današnjeg fakulteta. Ubrzo, reformisani Odsjek za fizičku kulturu nastavlja da se razvija sa sjedištem u Nikšiću od 1963. godine u okviru Nastavničkog, a kasnije Filozofskog fakulteta, sve do 2008. godine, kada se fakultet izdvaja iz Filozofskog fakulteta i, samostalno nastavlja da, prije svega razvija svoje nastavne programe, da se bavi naučnoistraživačkom, kao i izdavačkom djelatnošću. Danas, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore predstavlja jednu od najistaknutijih organizacionih jedinica na Univerzitetu Crne Gore“, naveo je za sajt Univerziteta Crne Gore, prof. dr Stevo Popović.

Današnji datum, dodao je, obavezuje na osvrtanje na aktivnosti u protekloj godini, ali i zahvalnost svima onima koji su pomogli na putu uspjeha, uz obavezu da se ne zaborave ni oni koji su postavljali temelje i ispisivali istoriju dugu preko 72 godine.

Izvor: UCG