Dobitnici ovogodišnje Državne nagrade „Oktoih“su JPU „Dragan Kovačević“- Nikšić, JU Srednja pomorska škola- Kotor i Dragana Mitrović, profesor istorije u JU OŠ “Druga osnovna škola” Budva.

Ovu odluku u skladu sa Zakonom o državnim nagradama donio je Žiri za dodjelu Državne nagrade „Oktoih“ u sastavu: predsjednica- Zoja Bojanić-Lalović i članovi: Marko Camaj, Veselin Pićurić, Ljiljana Krivokapić i Mijajlo Đurić.
Žiriju za dodjelu Državne nagrade „Oktoih“ dostavljeni su prijedlozi za devet ustanova i devet pojedinca.

Nagrada „Oktoih“ dodjeljuje se građaninu Crne Gore ili pravnom licu koje ima sjedište na teritoriji Crne Gore za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja, kao i učeničkog i studentskog standarda.
Ministar prosvjete Damir Šehović dobitnicima će Državnu nagradu „Oktoih“, koja se sastoje od plakete, diplome i novčanog dijela, svečano uručiti 17. januara 2017. godine u Vili „Gorica“ sa početkom u 10 sati.