Site icon Mladi Nikšića

EPCG Solar Gradnja traži pripravnik ili pripravnicu

Posao

EPCG Solar Gradnja Nikšić oglašava potrebu za: Pripravnik/ca, 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 9 mjeseci.

Uslovi za prijem: visoko obrazovanje kvalifikacija obima 240 ili 180+60 (ECTS) kredita, Ekonomski fakultet, (program u trajanju od 4 ili 3+1 godine), VII 1 nivo kvalifikacije, ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili biometrijska lična karta, dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti.
Radno vrijeme je osam časova, a mjesto rada je Nikšić.
Dokaz o ispunjenosti uslova kandidat može dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije. Prijavu slati na adresu: EPCG-SOLAR-GRADNJA DOO Nikšić, Ulica Vuka Karadžića br.2 Nikši. Oglas je otvoren pet dana od dana objavljivanja.
Exit mobile version