Elektroprivreda Crne Gore EPCG završila je prvo polugodište sa neto dobitkom od 11,79 miliona eura, 13,6 odsto manjim nego u uporednom periodu, prenosi portal CdM.

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća čije se predstavništvo nalazi u Nikšiću na kraju juna su blago pali na 118,17 miliona eura.

Poslovni rashodi EPCG neznatno su smanjeni na oko 107,5 miliona eura. Od toga se na troškove materijala odnosilo 23,6 miliona eura, zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda 22,68 miliona, a amortizacije i rezervisanja 21,53 miliona eura. Ostali poslovni rashodi iznosili su 24,38 miliona eura, prenosi Mina-business.

Ukupna aktiva preduzeća vrijedila je na kraju juna skoro 1,2 milijarde eura, što je jedan odsto više nego u uporednom periodu.

Kratkoročna rezervisanja i obaveze preduzeća iznosile su 110,57 miliona eura, a dugoročna 88,02 miliona eura.

Odložene poreske obaveze iznose 44,4 miliona eura, a neraspoređena dobit 11,8 miliona eura.

Država Crna Gora ima 57,02 odsto akcija u EPCG, a italijanska kompanija A2A 41,75 odsto.

Vlada i A2A, kao dva vodeća akcionara EPCG, treba da donesu odluku o ugovoru o menadžmentu u elektroenergetskoj kompaniji. Ugovor bi mogao biti raskinut ukoliko A2A bude izričito protiv gradnje drugog bloka Termoelektrane, koji će koštati oko 340 miliona.

Ukoliko italijanska kompanija ne bude strogo protiv gradnje drugog bloka TE, koja je za Vladu prioritet, ugovor bi mogao biti produžen na još mjesec, kako bi u tom periodu mogli da se dogovore o izlasku A2A iz EPCG.

Vlada i A2A su krajem marta usaglasili privremeni ugovor na tri mjeseca, u cilju regulisanja međusobnih odnosa. Taj ugovor nije predstavljao produženje EPCG ugovora, već je potpuno nov i samostalan sporazum između Crne Gore i A2A.

Iz Vlade su tada saopštili da će, ukoliko do 30. juna ne bude pronađeno zajedničko rješenje za izgradnju drugog bloka TE Pljevlja, privremeni ugovor prestati da važi.

U tom slučaju će država preuzeti upravljanje nad EPCG i nastaviti samostalnu realizaciju izgradnje drugog bloka TE, bez obzira na poziciju A2A.

Z.N.