Generatori će povećati pogonsku spremnost Hidroelektrane

Energetska situacija u Crnoj Gori se, i pored izdašnih padavina, nije značajnije popravila kada su u pitanju dotoci na rijeci Zeti i nivoi akumulacija hidroelektrane (HE) Perućica, saopštili su predstavnici Elektroprivrede (EPCG).

Izvršni rukovodilac Direkcije za upravljanje energijom u EPCG, Darko Krivokapić, kazao je za portal RTCG da je u septembru na teritoriji Opstine Nikšić ukupno palo 202 litra po metru kvadratnom, dok je u posljednjem kišnom talasu palo 152 litra po metru kvadratnom, što je 46 odsto više od prosjeka.

On je dodao je da je tokom septembra dotok rijeke Zete “bio na nuli”.

“Nivo akumulacije HE Perućica se nije promijenio, odnosno uticaj ovog kišnog talasa na porast je bio minimalan”, tvrdi Krivokapić.

Ipak, kako navodi, dotok na Pivi se poboljšao, pa će jednim dijelom biti korišćen za proizvodnju, a dijelom za popunjavanje akumulacije.

Krivokapić je saopštio i da je Termoelektrana (TE) Pljevlja od petka na mreži i radi punim kapacitetom.

“Sve u svemu, možemo reći da je energetska situacija stabilna” zaključio je Krivokapić.

U EPCG očekuju da će padavine tokom oktobra poboljšati hidro proizvodnju, što će za posljedicu imati i popravljanje sveopšte energetske slike Crne Gore i poslovanja te elektro-energetske kompanije.

Izvor: RTCG