Site icon Mladi Nikšića

Elektroprivreda izvozi viškove električne energije

epcg-logo

Elektroprivreda (EPCG) je krenula sa izvozom viškova električne energije nastalih zahvaljujući povoljnom hidrološkom talasu, saopštili su predstavnici kompanije i dodali da se izvozni trend očekuje i u narednih pet mjeseci, a u skladu sa tim i desetine miliona profita.

Izvršni direktor EPCG, Nikola Rovčanin, kazao je da je kompanija, nakon nezapamćenih sušnih perioda i poremećaja na tržištu električne energije, krenula sa izvozom viškova koji su nastali zahvaljujući povoljnom hidrološkom talasu.

„EPCG je sada na strani izvoza i ovih dana izvozi pet do sedam gigavat sati (GWh) dnevno što je jedan do 1,5 miliona EUR prihoda po danu“, precizirao je Rovčanin u saopštenju.

On je naveo da se izvozni trend očekuje u narednih pet mjeseci, a u skladu sa tim i desetine miliona profita.

„Ogroman uvoz u ljetnjim mjesecima, više od 100 miliona EUR, koji je uzrokovao poslovni minus, biće u narednim mjesecima anuliran i ostvaren kompanijski profit“, naveo je Rovčanin.

On je dodao da je od 15. novembra do 21. novembra palo 195 litara po metru kvadratnom kiše, a od početka ovog mjeseca 301 litar.

„Novembarski prosjek iznosi 298 litara po metru kvadratom, što znači da je već palo 101 odsto u odnosu na normalu. Očekujemo da procenat bude i veći, s obzirom na to da su, do kraja mjeseca, najavljene dodatne padavine“, poručio je Rovčanin.

Što se tiče padavina od početka godine, palo je 1,21 hiljada litara po metru kvadartnom, što predstavlja 61 odsto od godišnje normale koja iznosi 1,98 hiljada litara.

Rovčanin je saopštio da je posljednji kišni talas poboljšao nivo u akumulacijama, tako da su stanja akumulacija i hidroelektrana Perućice i Pive veće za po 21 GWh i sada su na planskom nivou.

HE Perućića proizvodi električnu energiju maksimalnom snagom, jer su dotoci Zete iznad instalisanog protoka elektrane.

EPCG je, prema riječima Rovčanina, u vremenu globalne energetske krize, u potpunosti ostvarila svoju zakonsku obavezu urednog, kontinuiranog i stabilnog snabdijevanja građana i privrede, uz to ne povećavajući cijene, održavajući rekorde u naplati i broju redovnih platiša i obezbjeđujući popuste na račune.

„Građani Crne Gore imali su cijenu struje koja je među najnižim u Evropi. EPCG se, takođe, izdvaja od drugih regionalnih i evropskih energetskih kompanija po tome što je potpuno samostalno, bez intervencija države i korigovanja cijena kompletan teret energetske krize iznijela na svojim leđima, bez dana restrikcija ili energetske nestabilnosti u državi, na šta smo naročito ponosni u kompaniji“, rekao je Rovačnin.

On je dodao da uspostavljaju rekorde u proizvodnji i rekorde u naplati, koja je sada 100,4 odsto.

„Takođe, važno je napomenuti da se, od ukupnih troškova kompanije, na zarade izdvaja u ovoj godini svega 4,4 odsto, što je još jedan rekord i primjer koji ne postoji ni u jednom većem preduzeću, kako u privatnom, tako i javnom sektoru“, zaključio je Rovčanin.

Izvor: Mina

Exit mobile version