Akcija davanja krvi koju je juče na Žabljaku organizovao Klub dobrovoljnih davalaca krvi EPCG AD Nikšić i njihova podružnica sa Žabljaka odazvalo se oko 40 humanista. Među davaocima njbrojniji su bili električari iz Nikšića, Pljevalja, Šavnika i Žabljaka, ali se akciji odazvao i zapažen broj građana.

Posebno zadovoljstvo što su aktivnosti te vrste pokrenuli i na Žabljaku izrazio je Mitar Vučković, predsjdenik kluba. Klub broji oko 250 aktivnih i 350 pomoćnih članova koji dobrovoljno izdvajaju sredsva iz plata kako bi pomogli humanim aktivnostima.

Tehnički dio obavila je ekipa Zavoda za transfuziju krvi iz Podgorice.

Dražen Đurašković, referent za transfuziju krvi u Zavodu, kaže da su zadovoljni akcijom, u sredini poznatoj po veoma zapaženim akcijama prethodnih godina. On je ukazao na kapitalan doprinos koji daju davaoci krvi tokom ljeta, kada je u porastu broj saobraćajnih nezgoda, a samim tim i medicinskih intervencija koje prate transfuzije krvi pacijentima.