Ministarstvo nauke nastavlja sa aktivnostima na uvođenju Okvirnog ugovora za jačanje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“ koji je počeo 2014. i trajaće do 2020. godine.

Ova posjeta, druga po redu, je fokusirana na podršku u pripremi konkretnih projektnih prijedloga u četiri prioritetne oblasti istraživanja: poljoprivreda, bezbjednost hrane, zdravlje ljudi i informaciono-komunikacione tehnologije.
Na Poziv za pružanje podrške za razvoj konkretnih projektnih ideja, koji je Ministarstvo nauke objavilo dana 13. februara 2017. godine, prijavilo se 16 institucija sa ukupno 25 projektnih ideja.
Nakon uvida u dostavljene aplikacije, a shodno kriterijumima navedenim u samoj prijavi, ekspertski tim IBF-a i predstavnici Ministarstva nauke su odlučili da 1. Komponentom budu podržani projektni prijedlozi sljedećih institucija: Institut za biologiju mora Kotor, Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore, kompanija „13 jul Plantaže“ i BIO ICT Centar izvrsnosti. Kroz ovu Komponentu projekta, institucije će dobiti podršku u pripremi/unapređenju konkretnih projektnih ideja, identifikaciji odgovarajućih poziva, definisanju konzorcijuma, pripremi budžeta projekta, a sve ovo uz direktnu saradnju sa ekspertima EU.
Institucije koje nijesu odabrane za podršku kroz Komponentu 1, imaće mogućnost da učestvuju u Komponenti 2 projekta koja obuhvata opšte treninge za navedene oblasti istraživanja, koje će eksperti realizovati u narednom periodu, počev od 27. marta 2017. godine. Ova komponenta namijenjena je naučno-istraživačkim ustanovama, malim i srednjim preduzećima kao i javnoj upravi, a poziv za prijavljivanje će biti objavljen na zvaničnoj web stranici Ministarstva nauke tokom naredne sedmice.
Okvirni ugovor za podršku nacionalnom učešću u „Horizontu 2020“ se realizuje u okviru Programa pretpristupne pomoći Evropske unije Crnoj Gori (IPA) kroz Operativni program za razvoj ljudskih resursa 2012-2013, u trajanju od deset mjeseci i ukupnoj vrijednosti od 299.000,00 EUR-a.