Projekat na Ekonomskom fakultetu u Podgorici kojim je u potpunosti prilagođen pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom okončan je nedavno, prenosi Pink M.

“U toku realizacije projekta, na objektu su završeni obimni građevinski i građevinsko-zanatski radovi, kao i radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacija jake struje i montaži opreme. Završena je veoma zahtjevna montaža panoramskog lifta i montaža mašinske lift-kućice, a obilježena su i označena dva pristupačna parking mjesta”, kazao je dekan Nikola Milović.

Za slabovida i slijepa lica postavljene su taktilne trake za spoljašnji i unutrašnji prostor, orijentacioni planovi reljefno izrađeni za kretanje u objektu po svim etažama, kao i oznake prostorija na Brajevom pismu na svim prostorijama do kojih vode taktilne trake.

“Učionice, sale, računarske sale i amfiteatri imaju prilagođena mjesta za ova lica, kako bi bez ikakvih smetnji pohađala nastavu, ali isto tako imala mogućnost da budu zaposleni na fakultetu”, istakao je Milović i dodao da je projekat vrijedan 230 hiljada eura.