U okviru projekta ,,Sačuvajmo šume,, a u zajedničkoj organizaciji MUP-a Crne Gore-Direktorat za vanredne situacije,Službe zaštite i spašavanja Opštine Nikšić u našoj školi organizovane su edukativne radionice od 10.- 14.02. 2020. za učenike prvih razreda.

Cilj radionica je podizanje znanja đeci školskog uzrasta iz oblasti zaštite u vanrednim situacijama.

Nikšićki vatrogasci demonstrirali su na zanimljiv način kako se treba ponašati u slučaju požara u kući i školi, kao i u slučaju zemljotresa u školi.

Učenici su upoznati sa vatrogasnom opremom( maska, flaša sa kiseonikom, odijelo i dr.)

Učenicima su podijeljene bojanke u kojima sun na slikovit način prikazivali neke situacije u slučaju požara ili zemljotresa.

Zapazena je odlična interakcija učenici – vatrogasci i velika zainteresovanost učenika za sve što se događalo tokom radionice.