obuka

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) pokreće platformu za onlajn učenje i savjetovanje, čije će korišćenje biti besplatno, za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena sa ekonomskim efektima pandemije koronavirusa.

Iz EBRD-a je saopšteno da ova mala preduzeća u privatnom vlasništvu su od vitalnog značaja za ekonomije u regionima u kojima ova banka posluje.

“Program EBRD „Saznajte kako da … tokom krize“, koji je dostupan na platformi Banke „Akademija za prenos tehničkog znanja i iskustva“ (The Know How Academy), pruža preduzetnicima pristup materijalima za obuku i savjetima za upravljanje kriznim situacijama koje daju stručnjaci za određene privredne grane, a mogu i da učestvuju u diskusijama među kolegama na forumima”; navodi se u saopštenju EBRD-a.

 

Oni su dodali da će platforma ponuditi konkretne lokalne informacije o finansijskoj podršci koja se može dobiti od vlada i banaka u 30 ekonomija u regionima u kojima EBRD posluje.

“Program koji je pokrenula EBRD kao dio svoje pojačane podrške preduzećima tokom aktuelne krize će se fokusirati na pet ključnih stubova poslovanja: Upravljanje kriznim situacijama: Vaši kupci i dobavljači; Upravljanje kriznim situacijama: Osnove finansijskog upravljanja; Upravljanje kriznim situacijama: Finansiranje vašeg preduzeća; Upravljanje kriznim situacijama: Vaši zaposleni – vaša ključna vrijednost; Upravljanje kriznim situacijama: Izazovi upravljanja i liderstva”, navodi se u saopštenju.

Prvi modul, „Upravljanje kriznim situacijama: Vaši kupci i dobavljači“ pružiće savjete o tome kako da se održi funkcionisanje lanca snabdijevanja preduzeća i omogući priliv gotovine.

“Ovaj modul će biti dostupan od danas, dok će preostala četiri biti dostupna nakon toga u sekvencama. SIvi resursi biće ponuđeni na arapskom, engleskom, ruskom, ukrajinskom i turskom jeziku. EBRD će saradjivati zajedno sa partnerskim bankama i grupama za podršku poslovanju u područjima svog djelovanja kako bi se sprovođenje programa proširilo u 30 zemalja, sa ciljem da se dopre do više od 10.000 ljudi koji rade u MMSP-ima, time što će im se ponuditi resursi za obuku, razmijena znanja i stručni savjeti tokom narednih mjeseci”, navodi se u saopštenju EBRD.

Oni su naglasili da je EBRD posvećena pružanju pomoći malim preduzećima u ovim vremenima bez presedana, kao i da pomogne MMSP da razviju otpornost zahvaljujući kojoj će prevazići izazove i ojačati kako bi ostvarili snažan oporavak.

“Platforma je osmišljena tako da ponudi praktičnu pomoć bez obzira na veličinu vašeg preduzeća. Inicijativu finansira Evropska Unija, (djelom i kroz Evropsko savjetodavno sjedište za ulaganja), Kazakstan i EBRD Small Business Impact Fund (Italija, Japan, Koreja, Luksemburg, Ṧvedska, Ṧvajcarska, Taipei, Kina i Sjedinjene Amerike Države)”, zaključuje se u saopštenju EBRD.