Oko dvije trečine članova opštinskog odbora SDP Nikšić napustilo je danas partiju.

“Zbog urušavanja izvornih principa na kojima je počivala SDP CG, sklapanja neprincipijelnih aranžmana i savezništava sa negatorima državne nezavisnosti i samim tim stavljanja na kocku državnih interesa, kao i zbog nedemokratskog i nestatutarnog sprovođenja izbornog procesa na Kongresu, održanom 3. juna 2015. godine, uvođenja ,,prinudne uprave“ na čelu OO SDP Nikšić od strane nestatutarno formirane radne grupe, u momentu kada je OOSDP Nikšić većinski podržao kandidaturu gospodina Ivana Brajovića, kao i zbog uzurpiranja prostorija OO SDP Nikšić i mnogih drugih primjera kršenja Statuta SDP CG,mi, 2/3 članova OO SDP Nikšić(29 od ukupno 49), većina članovaForuma mladihSDPNikšić, većina članovaForuma žena SDP Nikšić, kao i 7 predsjednika MO od ukupno 10, podnosimo ostavke i istupamo iz člansta SDP CG”, saopšteno je iz OO SDP Nikšić.

Kako su odbornici SDP Nikšić podnijeli ostavke i formirali klub nezavisnih odbornika, može se zaključiti da SDP u Nikšiću više ne postoji, odnosno da su se socijaldemokrate Nikšića oštro suprostavile politici koju personifikuje Ranko Krivokapić, kaže se u saopštenju.