Nikšićka opšta bolnica i dom zdravlja dobiće po amblantno vozilo sa pratećom medicinskom opremom. Radi se o donaciji Kine koja je vrijedna 650 hiljada eura, a ambulantna vozila dobiće još i zdravstvene ustanove iz Andrijevice, Berana, Bijelog Polja, Cetinja, Kolašina, Mojkovca, Pljevalja, i Podgorice.

Iz Vlade je saopšteno da će donacija biti uručena sjutra. Od 12 ambulantnih vozila četiri idu za potrebe službi na Žabljaku, u Andrijevici, Mojkovcu i Podgorici.

Po jedno vozilo dobiće domovi zdravlja Berana, Kolašina, Mojkovca i Nikšića za potrebe Plužina. Donaciju su dobile i opšte bolnice na Cetinju, u Bijelom Polju, Pljevljima i Nikšiću.