Redovni profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje prof. Dr Duško Bjelica, koji je i predsjednik Upravnog odbora na Univerzitetu Crne Gore, dao je svoj doprinos podizanju svijesti o značaju akademskog integriteta, porukom koju prenosimo u cjelosti:

“U akademskoj zajednici koju sačinjavaju studenti, saradnici u nastavi i nastavnici sa akademskim zvanjem ima mnogo izazova kada je u pitanju akademski integritet.

Ipak, odmah mogu ustvrditi da se ovom pitanju na Univerzitetu Crne Gore pridaje ogroman značaj i sa posebnim senzibilitetom mu se prilazi.

Univerzitet Crne Gore je posvećen naučnim istraživanjima i posebno internacionalizaciji svog rada, osavremenjavanju nastavnog procesa i stalnom fokusu da u središtu naše paznje bude zadovoljan student.

Kao neko ko je svoj profesionalni put posvetio naučnoistraživačkom radu i podršci mlađima na tom putu saglasan sam da je Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore uložio maksimum kroz sve ljudske kapacitete, u najvećem mogućem obimu.

O tome govore brojke o publikovanim naučnoistraživačkim radovima u časopisima koji se nalaze u najprestižnijim svjetskim bazama, zatim izražen broj citiranosti objavljenih radova, istraživanja sa najreprezentativnijim uzorkom uzemlji i inostranstvu, učesću i organizaciji najprestižnijih naučnih konferencija.

Univerzitet Crne Gore je uz podršku Savjeta Evrope dobio sertifikat u oblasti akademskog integriteta koje je Univerzitetu dodijelio Međunarodni institut za istraživanja i rad na sprečavanju nečasnog akademskog ponašanja i plagijata pri Univerzitetu u ženevi.

Duboko svjestan značaja ove teme za crnogorsku akademsku zajednicu i lično sam učestvovao u tome.

Kako bi što bolje ostvarili cilj poboljšanja akademskog integriteta kao osnovnog temelja za kvalitetno obrazovanje i za naučnu produktivnost potrebno je stalno jačanje svakog pojedinca u sistemu naučnoistraživačkog rada na čijim saznanjima treba da se temelji dalji razvoj našeg društva.

I konačno, moj iskreni savjet onima koji se bave naučnoistraživačkim radom je da vjeruju u sebe, da su uvijek u svom pristupu poslu oslonjeni na sebe i da uvijek ostave otvorena vrata onima koji dolaze jer se tako prema mom mišljenju i najdalje putuje”.