azurirana lista zemalja

U skladu sa ranije utvrđenom dinamikom Institut za javno zdravlje Crne Gore izvršio je analizu dostupnih epidemioloških podataka i spram njih sproveo ažuriranje liste država iz kojih dolazak u Crnu Goru ne predstavlja predmet posebnih ograničenja i javno zdravstvenih mjera.

Iz razloga što je došlo do pogoršanja epidemiološke situacije, tako da je stopa aktivnih slučajeva u određenim državama trenutno iznad 25 na 100.000 stanovnika, ove sedmice sa liste su uklonjeni:

  • Egipat
  • Haiti
  • Irak
  • Izrael
  • Surinam
Lista ove sedmice neće biti proširena jer nije bilo država koje su u periodu od posljednjeg ažuriranja ispunile zacrtani kriterijum.
Ažurirana lista počinje sa primjenom u ponedjeljak 15. juna u 00:00 h.
Prilikom ažuriranja liste posebna pažnja je bila posvećena značaju prekogranične saradnje i otvaranju granice sa Republikom Srbijom. U vidu smo takođe imali dobrosusjedske odnose, brojne i razvijene privatne, porodične i ekonomske odnose Crne Gore i Srbije. Međutim, na odluku da se Srbija još uvijek ne uvrsti na listu zemalja uticala je prije svega nejasna situacija sa epidemiološkim podacima, odluka zdravstvenih institucija Republike Srbije da se više hiljada inficiranih uklone sa spiska zaraženih jednim aktom, povećanje broja oboljelih posljednjih dana a samim tim i izvjesno pogoršanje epidemiološke situacije. U svemu ovome, poseban problem predstavljao je potpuni izostanak odgovora na blagovremeni i profesionalni upit Instituta za javno zdravlje Crne Gore, koji je imao za cilj razmjenu epidemioloških podatka i otklanjanje svih nedoumica. To je bio jedini mogući i ispravan put za popuštanje mjera i ispunjavanje interesa obje strane.
Sigurni smo da je svima jasno da je uloga Instituta za javno zdravlje isključivo zaštita i unapređenje zdravlja građana Crne Gore i njihovih gostiju. Bez obzira na svo razumljivo nestrpljenje koje postoji oko otvaranja granica sa Republikom Srbijom, takav potez, bez jasne epidemiološke potpore i dokaza koji bi ukazivali da je otvaranje granica moguće bez prihvatljivog rizika po zdravlje svih u Crnoj Gori, u ovom trenutku nije moguć.