Projekat nikšićkog Društva mladih ekologa (DMEN), pobjednik je na ovogodišnjem konkursu pivare “Trebjesa”, koja im je tom prilikom dodijelila 10.000 eura.  DMEN će, u sklopu projekta „Eko park Blace – čistije, ljepše, korisnije“ obnoviti sadržaje na poznatom nikšićkom izletištu, koje je nemarom građana zapušteno, a biće sprovedena i kampanja o zaštiti prirodnih vrijednosti, prenosi portal Vijesti.

Realizacija projekta trajaće osam mjeseci, tokom kojih će se sprovoditi aktivnosti grupisane u šest cjelina, a planirano je da se uradi mobilijar na izletištu, most koji vodi preko potoka, obilježavanje rekreativnih staza, kao i inicijativa da se lokalitet stavi pod zaštitu države. Predviđeno je i sprovođenje kampanje o reciklaži u cilju promovisanja pravilnog tretiranja otpada.

Promocija Eko parka Blace biće izvršena tokom trajanja muzičkog festivala “Bedem fest”, koji se održava u neposrednoj blizini, tako da če posjetioci ove muzičke manifestacije moći da kampuju u Blacama.

Pivara konkurs organizuje od 2011. godine, a ove godine su u takmičenju mogle da učestvuju NVO iz Cijele Crne Gore kojima je ekologija područje djelovanja.

Glavni cilj projekta bio je da se trajno promijeni ekološka slika društva, a o uspjehu ideje najbolje svjedoči veliki odziv iz NVO sektora.

Na konkursu su učestvovala 24 projekta, čiji su autori NVO iz Nikšića, Budve, Bara, Cetinja, Podgorice, Plava i Pljevalja.

DMEN je pobijedio na pivarinom konkursu 2012. godine, sa projektom čiji je akcenat bio na zaštiti vodenih resursa u našem gradu, naročito rijeke Bistrice.

Vrijednost projekta Eko parka u Blacama je 15.000 eura.

Z.N.