Upravni odbor Univerziteta Crne Gore (UOUCG) je na osnovu prijedloga vijeća fakulteta i mišljenja rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Danila Nikolića donio odluke o izboru prof. dr Predraga Miranovića za dekana Prirodno-matematičkog fakulteta i prof. dr Špira Ivoševića za dekana Pomorskog fakulteta Kotor, za mandatni period 2020-2023.

Oba dekana su predložena od Vijeća i izabrana i u drugom mandatu, čije je prijedlog uvažio Rektor, imajuću u vidu biobibliografske reference kandidata, njihovo dosadašnje profesionalno angažovanje i iskustvo na rukovodećim pozicijama, posebno na funkciji dekana u tekućem mandatu.

Ivoševiću se produžava mandat od 26. septembra, a Miranoviću od 19. oktobra 2020. godine.

Predsjednik Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore prof. dr Duško Bjelica kazao je da je pored kadrovskih pitanja, na dnevnom redu bilo, između ostalog, i finansijsko poslovanje Univerziteta Crne Gore.

“Upravni odbor je dao saglasnost Institutu za biologiju mora UCG za zaključenje ugovora sa Terna Crna Gora d.o.o za pružanje usluga monitoringa životne sredine tokom probnog rada i posle zvaničnog puštanja u rad podmorskih kablova pola, kablova elektrode i same elektrode. Takođe, ovoj instituciji data je i saglasnost za zaključenje dva ugovora sa firmom EPTISA Southeast Europe iz Beograda, za pružanje usluga monitoringa morskog ekosistema u okviru projekta Podrška za implementaciju i monitoring upravljanja vodama u Crnoj Gori”, saopštio je predsjednik Bjelica.

Izvor: UCG