“Bazar domaćih proizvoda”, koji TO Nikšić u saradnji sa MFI Alter modus organizuje po drug put, će u petak 08. 09. u 12:00 časova, na Trgu slobode otvoriti predsjednik opštine Nikšić, Marko Kovačević.

Aktivnost je podržana u okviru projekta “Promovisanje ekonomske diversifikacije u ruralnim područjima jugoistočne Evrope ( SEDRA II ) – izgradnja kapaciteta lanaca vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom turizmu kroz promovisanje mogućnosti zapošljavanja”, koji sprovodi SWG u partnerstvu sa GIZ.

Program Bazara:
Dječiji hor OŠ “Milija Nikčević”
Likovna kolonija “AteljePut”
Dječji animator Šanta Panta
Muzički program “Remake Band”.