mladi nk

Ljekarskoj komori stiglo je više zahtjeva za izdavanje licence i upis u registar doktora medicine 1.760, nego što ih je registrovano u nadležnim institucijama, prema čijim podacima ih je 1.650.
Kako je za Pobjedu rekao predsjednik Komore Aleksandar Mugoša, do juče je zahtjev sa uredno dostavljenom dokumentacijom predalo 1.760 doktora, crnogorskih državljana i stranaca sa stalnim ili privremenim boravkom u našoj zemlji.
On kaže da će utvrditi razlog “viška ljekara” u odnosu na podatke nadležnih institucija, te da je već tražio od direktora javnih zdravstvenih ustanova podatke o broju zaposlenih.
“Iznenađuje činjenica da je broj ljekara upisan u registar doktora medicine Ljekarske komore prevazišao dosadašnje podatke o broju ljekara u našoj zemlji koji su saopštavale zvanične institucije. Stoga sam tražio od direktora javnih zdravstvenih ustanova da dostave podatke o zaposlenima u ustanovama kojima rukovode kako bih mogao da ih uporedim sa registrom doktora medicine koji formiramo u Komori. Isto će biti traženo i od odgovornih u privatnim zdravstvenim ustanovama”, kazao je dr Mugoša, podsjetivši da rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje licence ističe u nedjelju.
Novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti predviđeno je da se licenca obnavlja svakih sedam godina. Na taj način ljekari se obavezuju na kontinuirano učenje, što je, kako je ranije obrazloženo, značajno i za ljekare i za građane. Dozvolu za rad plaćaju 80 eura, dok je za strance koji dolaze u Crnu Goru, a imaju prebivalište van naše zemlje, cijena licence 160 eura.
Foto: CDM