Ministarka rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević, najavila je da će sve zaposlene majke sa troje i više djece, koje imaju 25 odnosno 15 godina radnog staža primati doživotnu mjesečnu naknadu. Danas će se održati sastanak na kojem će Kovačević sa direktorima centara za socijalni rad pecizirati detalje u vezi sa tim Zakonom, koji stupa na snagu 1. decembra.

„Preduzeli smo sve pripreme da uradimo sva podzakonska akta, sastanak sa direktorima centara za socijalni rad iz čitave Crne Gore gdje ćemo ih upoznati na koji način i kako ćemo primjenjivati zakon u budžetu Crne Gore ali i budžetu Ministarstva. Imajući u vidu da ne znamo tačan broj majki koje će imati to pravo, mi smo ipak odredili jedan dio sredstava tako da neće biti problema uz njihovom sprovođenju“ saopštila je Kovačevićeva.

Prema nekim ranijim projekcijama za isplatu naknade potrebno je oko 12 miliona eura godišnje. Zorica Kovačević ističe da će Ministarstvo rada i socijalnog staranja zainteresovane blagovremeno informisati o detaljima šta je potrebno od dokumentacije lada to pitanje preciziraju sa ostalim institucijama u sistemu.