Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) pokrenuo je veb aplikaciju www.potrosaci.me, pomoću koje građani mogu prijaviti slučajeve kršenja prava potrošača i slati fotografije, audio snimke i slične dokaze koji na to ukazuju.

Aplikacija je nastala u okviru projekta „Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori – ZAŠTITI.ME“, kojeg finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.
Veb aplikacija uskoro će dobiti i mobilnu verziju, koju će građani moći besplatno da preuzimu iz Google play prodavnice.
“Da bi se privuklo više građana, posebno onih koji pripadaju mlađoj populaciji koja posjeduje smart telefone, razvili smo prvu mobilnu aplikaciju takve vrste u Crnoj Gori, pomoću koje će građani moći prijaviti slučajeve kršenja zaštite potrošača, kao i fotografije, audio snimke i slične dokaze takvih slučajeva”, kažu iz CeMI-ja.
Takodje su iz CeMI-ja objasnili da je glavni cilj ove aplikacije da se izmjeri ukupni nivo poštovanja prava potrošača u Crnoj Gori, odredi koja preduzeća, vlasnici i /ili radnici su najmanje svjesni, ili skloni nepoštovanju prava potrošača, ali i da se podigne svijest poslodavaca i građana o negativnim posljedicama takvog ponašanja.
“Ovakva aplikacija će takođe omogućiti menadžerima i direktorima pojedinih preduzeća da vide mišljenja i komentare građana i u skladu sa njima preduzmu odgovarajuće mjere za one radnike koji su optuženi za kršenje Zakona o zaštiti potrošača”, navodi se u saopštenju.