Site icon Mladi Nikšića

Doprinosi se mogu smanjiti ako svi budu plaćali porez

mladi niksica

13,5 miliona za podršku saobraćaju

Postoji prostor za smanjenje doprinosa za socijalno osiguranje, ali pod uslovom da se obezbijede prihodi koji ne bi mogli biti manji od postojećih, rečeno je Pobjedi iz Ministarstva finansija u odgovoru na pitanje da li je zauzet stav oko zahtjeva Unije poslodavaca da je uslov za povećanje minimalne zarade smanjenje poreza i doprinosa na plate.

“Pitanja o povećanju minimalne zarade su u direktnoj vezi sa razmatranjem smanjenja poreza i doprinosa na zarade”, objasnili su iz Ministarstva finansija.
Na sastanku sa stranim investitorima premijer Duško Marković je najavio da ima prostora za smanjenje opterećenja rada.
Iz Ministarstva finansija Pobjedi su kazali da se jedino kod doprinosa za socijalno osiguranje može govoriti o relativno visokom poreskom opterećenju.
“Potrebe fondova socijalnog osiguranja za finansiranje njihovih funkcija, odnosno socijalnih davanja su prouzrokovale postojeće stope doprinosa. Vlada ocjenjuje da kod doprinosa treba tražiti prostor za poresko rasterećenje, ali pod uslovom da se obezbijede prihodi koji neće biti manji od postojećih. Faktički, teži se proširenju broja obveznika i stvaranju veće poreske osnovice. Do takvog cilja se može doći kroz smanjenje sive ekonomije na tržištu rada, smanjivanje nelegalnog zapošljavanja, urednije prijavljivanje poreskih obaveza, redovniju isplatu zarada i plaćanje poreza, eliminisanje isplata dijela zarade „na ruke“ i realizaciju drugih mjera za formalizovanje zaposlenih i zarada”, objasnili su iz Ministarstva finansija.

Exit mobile version