Sosiete ženeral Montenegro banka obezbijedila je specijalizovanu opremu za djecu sa smetnjama vida koja pohađaju četiri osnovne škole. Opremu su dobile nikšićke osnovne škole „Olga Golović“ i „Mileva Lajović Lalatović“

„Namjera Banke je bila da pruži podršku inkluzivnom obrazovanju i pomogne djeci sa slabovidošću ili djeci bez vida da lakše pohađaju školu sa svojim vršnjacima i stiču vještine važne za funksionisanje u društvu. U saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nakon procjene potreba škola, konsultacija sa stručnim licima (defektolozima), sačinjen je pregled neophodnih sredstava za nabavku“, saopšteno je iz te banke.

Među njima su, kako se navodi, Brajeva mašina, geometrijski kompleti, matematički aparat, reljefni albumi (geografija, matematika, priroda i društvo), taktilne table, tabla za crtanje, perspektivne tablice, PVC naljepnice za natpise na vratima na Brajevom pismu (za svaku prostoriju u školi: učionice, kabineti, sala za fizičko, zbornica, kancelarija direktora, pedagoga, psihologa).

„Podršku inkluzivnom obrazovanju Banka je pružila i donacijom Priručnika za rad s djecom s autizmom svim osnovnim školama, na početku školske godine, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica, čije je Priručnik izdanje“, kaže se u saopštenju.

Oprema je obezbijeđena i za djecu koja pohađaju škole „Milorad Musa Burzan“ i „Dr Dragiša Ivanović“ u Podgorici.